Živočíšna výroba

HD Poruba pod Vihorlatom
Chov hovädzieho dobytka (slovenské strakaté). telce, dojnice.

HD Jasenov
Chov hovädzieho dobytka - jalovice.

HD Vyšná Rybnica
Pastva jalovíc.