O nás

  • Údaje:
IČO: 36169773
DIČ: SK2020038240
Bankové spojenie: UniCreditBank 6609605007/1111
Register Dr., Vložka číslo 1239/V, Košice I
  • Vedenie, predstavenstvo:
Predseda predstavenstva: Ing. Milan Michalič

Podpredseda predstavenstva: Ing. Vladimír Kudelás

Ekonóm a PaM, člen predstavenstva: Ing. Erika Semjanová

Agronóm: Ing. Tiža Jozef

Zootechnik, predseda kontrolnej komisie: Ľubomír Hlivák

Vedúci dielne, člen predstavenstva: Gabriel Šimon