Fakty

Priemerný počet zamestnancov: 45

Celková výmera: cca 1 500 ha, 1/3 TTP, 2/3 OP

Vinice: 17 ha

Chotár: