Úvod

Vitajte na stránke Poľnohospodárskeho družstva Poruba pod Vihorlatom!

Vihorlat


Družstvo bolo založené rozhodnutím ustanovujúcej členskej schôdze zo dňa 24.1.1997 podľa zák. č. 513/91 Zb. Družstvo je z časti následníkom Poľnohospodárskeho podielníckeho družstva "VIHORLAT", Vyšná Rybnica okres Michalovce.

Družstvo hospodári v podhorskej oblasti pohoria Vihorlat, rozkladá sa na rozhraní okresov Michalovce a Sobrance.

Hospodársky dvor Poruba pod Vihorlatom je v okrese Michalovce, hospodárske dvory Jasenov a Vyšná Rybnica v okrese Sobrance.Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.